Registrace

Registrační formulář pro vydání karty eplus

Účast ve věrnostním programu je dobrovolná a bezplatná. Pro Vaší účast je nutné vyplnění níže uvedených údajů. O kartu eplus může požádat pouze osoba s bydlištěm na území ČR a starší 18 let.

Údaje o firmě

Sídlo (místo podnikání)

Držitel karty

Kontaktní adresa držitele karty

Souhlasy

Žádám o vydání karty eplus na dobu neurčitou a uděluji souhlas s použitím osobních údajů o své osobě k účelům vymezeným ve Všeobecných podmínkách a pravidlech Věrnostního programu eplus, beru na vědomí všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu eplus a souhlasím s nimi.

Ověřovací řetězec

Bezpečnostní ověření:

Prosím přesuňte posuvník na pozici 2.

Podrobné informace:

Tento souhlas je udělován na dobu účasti ve Věrnostním program eplus, případně do jeho odvolání. V případě, že souhlas neposkytnete či jej odvoláte, bude zpracování osobních údajů omezeno nebo dojde k výmazu Vašich osobních údajů a zároveň dojde k ukončení Vaší účasti ve Věrnostním program eplus.
Tento souhlas uděluji dobrovolně.
Souhlasím s tím, aby mi správce zasílal svá obchodní sdělení při naší vzájemné komunikaci prostředky elektronické komunikace (zejména e-mail, SMS atp.) na kontakty e-mail a telefonní číslo, které jsem správci poskytl.
Schneider Electric CZ, s.r.o. prohlašuje, že je povinen jako správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje zákazníků či zájemců o jeho produkty v marketingové databázi za podmínek stanovených platnými právními předpisy, především nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm Schneider Electric CZ, s.r.o. v této souvislosti zpracovává, jejich opravu, omezení nebo výmaz. Subjekt údajů má také právo v této souvislosti a v souladu s GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že jeho práva na ochranu osobních údajů. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů.
Prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to bezplatně zasláním podepsaného formuláře o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu Schneider Electric CZ, s.r.o., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5.

Prohlášení společnosti Schneider Electric o ochraně soukromí a osobních údajů

Přihlašte se

Registrace Zapomenuté heslo
Katalog výrobků
Schneider Electric - Oceníme Vaši věrnost! eplus - věrnostní program